Credit pentru investiții și capital de lucru

Are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale  de până 90% din valoarea finanțărilor acordate pentru IMM-urile din toate sectoarele/domeniile de activitate fara a se tine cont de codul CAEN (cu exceptiile prevazute la art.8 din Ordinul nr.965/20.273/20203 publicat in MO nr.159/24.02.2023).

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care poate fi acordata unui singur beneficiar este de 10.000.000 lei.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

 

Beneficiarii programului sunt operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG 44/2008 aprobată prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005, sau OUG nr. 6/2011, Legea nr. 301/2011, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria IMM, prevăzute de Legea nr. 346/2004, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, sau, după caz, îndeplinește condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie și care au în componenţa cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi  (orice cheltuiala care contribuie la retehnologizarea unui process, unei activitati, cresterea productivitatii mijloacelor fixe, achiziţionate și/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum și cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, și cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin program.

 

Cheltuieli eligibile:
  • cheltuieli ocazionate de participarea la târguri internaționale de profil în vederea promovării produselor companiei pe piețele internaționale:

– transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora;

– depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, elaborarea proiectului de execuție a standului, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, cheltuielile de reprezentare și de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează și coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociației profesionale care contribuie la realizare acțiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare și promovare cu caracter economic general și pentru mediatizarea prezenței românești la acțiunile promoționale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naționale, standurilor specializate pe produse și miniexpozițiilor, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor și expozițiilor internaționale;

b)      cheltuieli cu achiziționarea mijloacelor de transport aferente serviciilor de distribuție pentru activitatea de export;

c)      cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale;

d)      cheltuieli cu obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

e)      cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru desfășurarea activității;

f)      cheltuieli cu achiziționarea echipamentelor hardware TIC și dispozitivelor și echipamentelor aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;

g)      cheltuieli cu construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru;

h)      cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului; soluții software cu rol de gestionare, evaluare și monitorizare: cheltuieli pentru achiziția unui website de prezentare a companiei, achiziția unui domeniu și găzduirea pe server; cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service, cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller, cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, activități de vânzări prospectare clienți, managementul lead-urilor, managementul portofoliului de clienți activi, managementul relației cu clienții prin soluții software de tip Customer Relationship Management — CRM; gestionarea problemelor trimise de clienți în sisteme de ticketing; activitatea financiară — facturi, contabilitate, managementul documentelor — contracte, oferte, documente specifice unei industrii; analiza și gestionarea corectă a proceselor de business prin soluții software de tip Business Process Management — BPM; colectarea datelor specifice obiectivelor și profilului fiecărei companii/industrii; activități de comunicare internă și externă și de rapoarte;

i)       cheltuieli cu plata salariilor, chiriilor pentru sediile în care își desfășoară activitatea și alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care la secțiunea sedii/activități autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;

j)       cheltuieli legate de activitatea de inovare și invenție a întreprinderii. Toate activitățile care încorporează inovație și invenție sunt eligibile în cadrul componentei INNOVATION, respectiv orice activitate care încorporează progres tehnologic poate fi finanțată în cadrul componentei; de asemenea orice produs încorporat sau dezvoltat de un beneficiar care este asimilat invenției (produse/servicii noi) validate prin brevete, licențe, mărci. Toate cheltuielile accesorii realizării obiectivelor, precum salarii, chirii, stocuri, energie, combustibil, impozite, taxe.

 

Banci partenere

Alpha Bank, Banca Comerciala Romana, EXIM Bank, Banca Romaneasca, BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, First Bank, Garanti Bank, Intesa SanPaolo, Libra Internet Bank, OTP Bank, ProCredit Bank, Techventures Bank, Unicredit Bank, Vista Bank

 

Cum va puteți înscrie in program? 
  1. Descărcați Declaratie-IMM, completați si trimiteți aici
  2. Semnare contract consultanta
  3. Deschidere dosar analiza companie
  4. Evaluare inițială
  5. Obținere Aviz de eligibilitate

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top